{{ getTotalHits() | thousandNumberSeperatorFilter }} resultater Filter
{{group.groupName}}

{{ group.groupName }}

Medlemmer: {{group.memberCount}}
Forside Forum Medlemmer Annoncer {{ group.itemMoreItems }}
82 visninger | Oprettet:

Uskyldige varetægts-fængslede nægtes erstatning. {{forumTopicSubject}}

https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/magtfuldkomne-hummelgaard/9778158

Oftere end før, bliver varetægtsfængsling brugt. Det kan være forståligt når der er tale om bandemedlemmer og ligende.

Men det gælder også ganske almindelige danskere som senere bliver fundet helt uskyldige. Hvor de kan ha' mistet arbejde, hjem, virksomhed.

Nogle får aldrig erstatning, andre skal igennem lange juridiske tovtrækninger med Hummelgaards justitsvæsen for at få en økonomisk godtgørelse.jvf. EB

Men Hummelgaard nægter at ændre på noget.

Retsplejeloven siger:
§ 1018 aDen, der har været anholdt eller varetægtsfængslet som led i en strafferetlig forfølgning, har krav på erstatning for den derved tilføjede skade, såfremt påtale opgives eller tiltalte frifindes, uden at dette er begrundet i, at han findes utilregnelig. Erstatning ydes for økonomisk skade samt for lidelse, tort, ulempe og forstyrrelse eller ødelæggelse af stilling og forhold.
Stk. 2. Selv om betingelserne for at yde erstatning efter stk. 1 ikke er opfyldt, kan erstatning ydes, såfremt den under sagen anvendte frihedsberøvelse ikke står i rimeligt forhold til strafforfølgningens udfald eller det af andre særlige grunde findes rimeligt.
Stk. 3. Erstatning kan nedsættes eller nægtes, såfremt den sigtede selv har givet anledning til foranstaltningerne.


Sagen om bilforhandleren er et godt eksempel på hvor galt det kan gå.
https://ekstrabladet.dk/krimi/frihedsberoevet-i-150-dage-de-splittede-min-forretning-i-atomer/9757574

Sådan bør det ikke være i et retssamfund, eller hvad mener I?Kommentarer på:  Uskyldige varetægts-fængslede nægtes erstatning.
  • #1   25. maj Cris7 jeg kan sku godt forstå den stakkels mand der pludselig kommer i klemme i politi arbejde og selvfølelig skal han have erstatning - jeg bliver jo også nød til at sige at politiet har utrolige dårlige arbejdskår da de altid skal være høflige og jeg vil hvis jeg var politimand/kvinde nok føle mig til grin en gang imellem.

  • #2   25. maj Jeg er enig i at politiet ikke altid har de bedste arbejdsvilkår.

    Men det bunder også i politik, hvor man sætter mål der skal opnås af forskellige slags. Hvilket ikke har noget med reelt godt politiarbejde at gøre.

    Har også lagt mærke til at anklagemyndigheden mere eller mindre anklager alt for mange, (til retssag), hvor der istedet burde være givet en bøde, så anklagemyndigheden taber sagen istedet og må betale.

    Hvilket koster os alle.  • #3   25. maj Cris7 enig der ku godt være en bagatel grænse for hvad der skal i retten og hvad der så giver en bøde og ligesom i Kroatien hvor bøden kun er på det halve hvis den betales inden x-antal dage og igen er der alt for mange sager politiet ikke gider tage sig af grundet den kæmpe byrde de står med.

Kommentér på:
Uskyldige varetægts-fængslede nægtes erstatning.

Annonce