{{ getTotalHits() | thousandNumberSeperatorFilter }} resultater Filter
{{group.groupName}}

{{ group.groupName }}

Medlemmer: {{group.memberCount}}
Forside Forum Medlemmer Annoncer {{ group.itemMoreItems }}
2.553 visninger | Oprettet:

Ben Dover J
Ben Dover J
Tilmeldt:
8. apr 2007
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32

Det er sjovt at høre dem der taler om {{forumTopicSubject}}

TOLERANCE

Her er lidt om hvad koranen indek¨holder, og tænk lige over hvem der er intolerant.

Koranen består af mere end 6000 vers fordelt på 114 surarer (kapitler). Surarerne står ikke i kronologisk orden, men er sat med de længste først, bortset fra den allerførste. Derfor er der heller ingen ( eller sjældent ) sammenhæng fra det ene vers til det næste
Ifølge Koranen, som er Allahs ord og derfor ufejlbarlig og uforanderlig, er mennesket kun sat på jorden for at tjene Allah, og alle, der ikke gør det, er så ringe og urene, at de vil brænde evigt i helvedes flammer.
Det bliver gentaget igen og igen, hvor slemt det skal gå vantro, for man kan simpelthen ikke være et godt menneske, hvis man ikke underkaster sig Allah. Det er ikke for ingenting, at Islam betyder underkastelse!
Islams fem søjler:
Hvis nogle fra Århus tit kommer ad Edwin Rahr svej i Brabrand, og undrer sig over hvad de 2 skulpturer på hjørnet ved Gudrundsvej betyder , så er det de 5 søjler i Islam. Eller ” du passerer nu byporten til islamisk område.
1) Trosbekendelsen - der er ingen Gud uden Allah og Muhammed er hans profet.
2) Bøn 5 gange om dagen.
3) Almissen til de fattige - Zakat
4) Fasten i Ramadanen - den hellige måned.
5) Pilgrimsfærden til Mekka - Hadjdj
Koranen i hovedtræk:
1. Jøderne og de kristne, som bliver kaldt "Bogens folk", rangerer lidt over rigtige hedninge, men har mistet den sande tro, og man kan derfor ikke være venner med dem. Samtidig vil de brænde i helvede, mens muslimerne vil hygge sig i paradis.
2. Alt handler om lydighed overfor og tilbedelse af Allah og dermed Koranen.
3. Kvinder har ikke de samme rettigheder som mænd.
4. Frelsen opnås ikke ved at være et godt menneske i sig selv, men ved at følge nærmere regler for eksempelvis, hvad man må spise og ikke, eller hvordan man skal bede. Selv, når man betaler almisse til de fattige, er det ikke for at være et godt menneske i sig selv, men for at ære Allah.
Jeg har nedskrevet nogle citater fra koranen – Allahs ord, som derfor er ufejlbarlig, fuldkommen og uforanderlig.


Sura 2:162 ”Sandelig de som er vantro, og dør som vantro over dem er Allahs forbandelse og englenes og menneskenes tilsammen.”
Sura 2: 224 ”Jeres hustruer er (som) en ager for jer. Gå da til jeres ager, hvornår og hvordan I vil men send noget godt forud for jeres sjæle. Og frygt Allah og vid, at I skal møde Ham. Og bring glædeligt Budskab til de troende.”
Sura 2:283 ”…..Og tag to vidner fra jeres mænd, og hvis der ikke er to mænd, så en mand og to kvinder af dem som behager jer som vidner således at – hvis en af dem fejler – den anden kan bringe den første på rette tanker.”
Sura 3:57 ”Og hvad de vantro angår, så vil jeg straffe dem med en streng straf i denne verden og den kommende, og de vil ingen hjælpere have”.
Sura 3:150 ”Og i som tror, hvis I adlyder dem, som er vantro, vil de få jer til at vende om på jeres hæle, og så vil I vende om som tabende.”
Sura 3:152 ”Vi vil kaste rædsel i de vantros hjerter, fordi de har stillet guder ved siden af Allah, for hvilke han ikke har åbenbaret nogen fuldmagt. Deres bolig er ilden! Og slem er de uretfærdiges hjemsted
Sura 3:158 ”Og hvis I bliver dræbt for Allahs sag, eller I dør, så er tilgivelse fra Allah og barmhjertighed visselig bedre end det de samler sammen."

Sura 4:12 ”Allah pålægger Jer, hvad jeres børn angår: til en dreng så meget som to pigers andel ( arv )
Sura 4:16 ”Og de af jeres kvinder, som gør noget usømmeligt, mod dem skal I kalde fire vidner fra jeres egne rækker, og hvis de bevidner (det), så skal I lukke dem inde i jeres huse, indtil døden rammer dem, eller Allah åbner en vej for dem.”
Sura 4:35 ”Mænd er ansvarlige for kvinderne med det, som Allah har udmærket nogle af dem frem for andre, og med det, som de giver ud af deres ejendom. Derfor er de retfærdige Kvinder de lydige og de som vogter over det usete med Allahs hjælp, men dem fra hvis side I frygter oprør, skal I formane og lade alene i deres senge og (hvis disse ting ikke hjælper) straffe. Men hvis de adlyder jer, så søg ingen vej til straf over dem, thi Allah er ophøjet, stor.”
Sura 4:57 ”Sandelig, dem der fornægter vore tegn, vil vi snart lade brænde i ilden: hver gang deres hud er brændt sprød, vil vi give dem en ny hud, for at de må smage straffen, thi Allah er almægtig, alviis.”
Sura 4:105 ”Og bliv ikke slappe i forfølgelsen af det vantro folk. Hvis I lider smerte, så lider de smerte, ligesom I lider smerte. Men I håber fra Allah, hvad de ikke håber. Og Allah er alvidende, alviis.”
Sura 5:11 ”Men de som er vantro og fornægter vore tegn – de skal være helvedes indbyggere
Sura 5:39 ”Og tyven – mand eller kvinde – hug deres hænder af, til straf for, hvad de har erhvervet sig, som et afskrækkende eksempel fra Allah. Og Allah er almægtig, alviis.”
Sura 5:52 ”O I som tror, tag ikke jøderne og de kristne til venner. De er hinandens venner. Den af jer, der tager dem til venner, er sandelig en af dem. Allah retleder visselig ikke det uretfærdige folk.”
Sura 8:56 ”Sandelig, de værste dyr for Allahs åsyn er dem, der er vantro (utaknemmelige), og som ikke vil tro.”
Sura 8:66 ” O Profet, bliv ved med at opildne de troende til (at holde sig rede) til kamp. Hvis der er tyve af jer, som er udholdende, så skal de besejre to hundrede, og hvis der er hundrede af jer, så skal de besejre tusind af dem, som er vantro, fordi de er et folk, der ikke forstår.
Sura 9:20 ”De, som tror og udvandrer (fra deres hjem) og kæmper for Allahs sag med deres ejendele og deres liv, har den højeste rang for Allahs åsyn. Og disse er det som vil sejre.”
Sura 9:23 ”O I som tror, tag ikke jeres fædre og brødre til venner, hvis de fortrækker vantroen frem for troen. Og de af jer, som slutter venskab med dem – disse er det som er uretfærdige.”
Sura 9:123 ”O I som tror, kæmp mod dem, der lever nær ved jer af de vantro, og lad dem finde hårdhed i jer, og vid, at Allah er med de retfærdige”
Sura 23:6+7+11+12 ”Og de, som vogter deres kønsdrift, undtagen når det drejer sig om deres hustruer eller deres kvindelige krigsfanger, for så skal de ikke dadles. Sådanne er de, som vil arve paradiset…”
Sura 24:3 ”Den kvinde, der bedriver hor, og den mand der bedriver hor, giv hver enkelt af dem hundrede piskeslag, og hav ikke medlidenhed med dem i udøvelsen af Allahs dom, hvis I tror på Allah og den yderste dag. Og lad en flok af de troende være vidner til deres afstraffelse.”
Sura 25:53 ”Adlyd derfor ikke de vantro, men før ved hjælp af denne (Qur´ran) en stor krig mod dem.”
Sura 28:59 ”Og hvor mangen en by, der frydede sig over sit behagelige liv, har vi ikke ødelagt. Og dette er deres boliger, som ikke har været beboet efter dem, undtagen lidet. Og det er os, som er arving til det hele.”’
Sura 32:19 ”Er da den, som er troende lig den, som er oprørsk? De er ikke lige.”
Sura 32:22 ”Og vi vil visselig lade dem smage af dem nærmere straf (dvs. straffen i denne verden). Ved siden af den større straf, for at de måske vil vende tilbage til os i anger.”
Sura 33:60 ”O profet, sig til dine hustruer og dine døtre og til de troendes kvinder, at de skal trække deres ydre kåber tæt sammen om og over sig (når de går ud). Dette er det bedste, så de kan kendes, og så de ikke forulempes. Og Allah er tilgivende, barmhjertig.” ( det er dette vers der får muslimske kvinder til at gå med tørklæde. )
Sura 40.71 + 72 + 73 ”De, som forkaster Bogen og det, Vi har sendt Vore sendebud med, skal snart vide besked.” 72 ” Når lænkerne lægges om deres halse og også kæderne. De vil blive slæbt.” 73 ” Ud i kogende vand. Derpå skal de brænde i helvede.”
Sura 59:3 ”Det var Ham, som drev de vantro fra bogens folk ud af deres huse ved den første forvisning. I troede ikke at de ville drage ud, og de troede at deres borge ville beskytte dem mod Allah. Men Allah kom over dem fra en side som de ikke regnede med og kastede rædsel i deres hjerter, så de ødelagde deres huse med deres egne hænder og de troendes hænder. Drag da lære deraf. I som har øjne at se med.
Fodnote: der henvises her til jødernes forvisning fra Medina. Denne skete, fordi de havde brudt deres pagt med muslimerne. Den anden forvisning fandt sted under kaliffen Umar. Da alle jøder blev landsforvist.”
Sura 64:11 ”Men de, som er vantro og har forkastet vore tegn, vil være ildens beboere: de skal forblive der. Og et slemt endemål er det.”
Sura 85:11 ”Sandelig, de der forfølger troende mænd og kvinder og ikke angrer derefter – for dem er helvedes straf, og for dem er der i dette liv en brændende straf.”
Sura 90:5 ”Vi har visselig skabt mennesket til slid og strid."

Her er nogle overskrifter, fra de forskellige steder i koranen, det bliver for voldsomt at skrive det hele.
Sura 2;116 – Hele verden islamisk
2:121 – Muslimer må ikke lokkes af jøder og kristne
2:139 – Muslimer tjener kun Allah
2:162 – Vantro er forbandede
2: 217 – Kæmp
2:219 – Udvandr for Allah
2:222 – Ikke giftemål med vantro
2:223 – Menstruerende kvinder er urene
2:224 – Mænd kan bruge deres koner efter behag
2:229 – Mænd har forrang for kvinder
2:283 – Kvinder er dårligere som vidner
3:57 – Vantro straffes i begge verdener
3:150 – Adlyd ikke vantro
3:152 – Vantro skal fyldes med rædsel, og ende i helvede
3:158 – Dø martyrdøden for Allah
4:4 – Flerkoneri
4:12 – Kvinder skal kun arve halvdelen af hvad mænd skal
4:16: - Dødsstraf til usømmelige kvinder
4:35 – Mænd må straffe ulydige kvinder
4:57 – Vantros hud brænder i helvede
4:85 - Gå i krig for Allah
4:101 – Udvandr for Allah
4:105 – Forfølg vantro
5:11 – Vantro i helvede
5:34 – Korsfæst og lemlæst de, som kæmper mod Allah
5:39 – Af med hånden for tyveri
5:52 – Muslimer må ikke være venner med vantro
7:51 – Ingen mildhed i helvede
7:138 – Israel blev oprindeligt givet til jøderne
8:15 – 8:17 – Muslimer skal kæmpe mod de vantro, de må ikke flygte
8:56 – Vantro er som dyr
8:66 – Muslimerne skal holde sig klar til kamp
9:20 – Udvandr og kæmp for Allah
9:23 – Fornægt familien, hvis de er vantro
9:28 – Vantro er urene og må ikke nærme sig Mekka
9:29 – Særskat for vantro, som også skal underkaste sig
9:38 og 9:39 – Kæmp på slagmarken for Allah
9:73 - Kæmp mod vantro
9:111 Dræb og bliv dræbt for Allah
9:123 – Kæmp og vær hård mod vantro
16:73 – Sønner er bedst
16:106 – Vantro er løgnere
16:107 – Frafaldne rammes af Allahs vrede
22:20 – Vantro får kogende vand i helvede
23:7 - Voldtægt af krigsfanger
24:3 – 100 Piskeslag for hor
24:34 – I orden med krigsfanger, hvis de er slette mennesker
25.53 – Adlyd ikke vantro, men bekæmp dem
27:56 – Homoseksualitet er forkert
28:59 – Muslimer skal arve de vantros byer
28:78 – Skab ikke ufred mod andre muslimer
30:41 – Koranens bevis på Allahs eksistens
30:47 – Endnu et bevis
32:15 – Straffen i helvede er varig
32:19 – Vantro og muslimer er ikke lige
32:22 – Vantro straffes allerede i denne verden
33:34 – Profeten Muhammeds koner skal helst blive hjemme
33: 51 - Profeten Muhammed må have flere kvinder, end de andre muslimer, og må som andre muslimer gerne nyde kvindelige fanger.
33:60 – Kvinder skal tilsløres
33:61 og 62 – Urostiftere skal hugges ned
33:65 – Ilden venter de vantro
35:37 – Helvedes ild varer ved
36:39 – Solen løber rundt om jorden (se også 39:6)
38:51 – 58 – Muslimer vil nyde kvinder i paradis, mens vantro skal drikke kogende vand
39.3 – Kun lydighed overfor Allah
39:16 – En slags religionsfrihed
39:42 – Koranen er fuldkommen
39:72 – Vantro drives ind ad helvedes porte
40:11 – Allah kan hade
40:41 – Muslimer skal handle godt
40:72 – Vantro får lænker om deres halse i helvede
41:35 – gendriv det onde med det bedste
41:41 – Lad folk gøre, hvad de vil, thi straffen skal nok komme
42:12 – Typisk eksempel på, at koranen er skrevet til mænd
42:38 og 40 – Man skal tilgive, og alligevel ikke
43:75 og 76 – Man slipper aldrig ud af helvede
47:13 og 14 – Vantro lever som kvæg lykkeligt i uvidenhed om muslimernes komme
47.21 – Krigsfrygt er manglende tro
47:36 – Muslimer skal kun opfordre til fred, når de er de svageste
48:17 – Vantro beduiner skal underkaste sig
51:57 – Allah har skabt menneskeheden for at blive tilbedt
55:57 – Jomfruer i paradis til mændene
59:3 og note – Jøderne blev fordrevet af muslimerne
59:4 – Muslimernes fjender skal ikke kun straffes i det hinsides
60:14 – Bliv ikke venner med de vantro folk
62:6 – Jøderne har mistet troen
64:6 – Vantro straffes i denne verden
64:11 – Helvede er evigt
66:10 – Kæmp og vær hård mod de vantro
76.9 og 10 – Gode gerninger skyldes ikke godhed, men frygt for Allah
77:31 og 32 plus noten – Vantro skal åbenbart straffes med atomvåben
85:11 – De som bekæmper islam skal ikke kun straffes i det hinsides
90:5 – Mennesket er skabt til slid og strid

HVEM ER DET LIGE DER SKAL TÆNKE OVER TONEN I DEBATTEN OM MUSLIMER!!!


Kommentarer på:  Det er sjovt at høre dem der taler om
 • #1   8. apr 2007 Jeg orker slet ikke at læse alt det der smiley

 • #2   8. apr 2007 haha jeg gider sku heller ikk læse det smiley

 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #3   8. apr 2007
  Så luk øjnene, og se hvad der sker.


 • #4   8. apr 2007 jeg gik i stå ved de første 10 linier ! smiley

 • #5   8. apr 2007 3:158 – Dø martyrdøden for Allah
  9:111 Dræb og bliv dræbt for Allah
  4:85 - Gå i krig for Allah

  Vis det står i koranen. er vi på den..!


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #6   8. apr 2007
  Er det dovenskab, der skal afgøre værdierne i vores land?


 • #7   8. apr 2007 Steffen: nej nej, men hva ønsker du af os ? helt ærligt halvdelen af brugene her inde fatter iik det der står !

 • #8   8. apr 2007 Jeg læste alt indtil det der med du havde skrevet nogle citater ned, men jeg synes i hvert fald at det jeg læste var sindssygt latterligt. MEN det er da ikke alle muslimer der overholder det alligevel? vedkommende må ikke være venner med jøder eller kristne ??? jeg er da kristen og så vidt jeg ved har jeg da en rigtig god ven som er muslim? lidt sjovt faktisk, men helt ærligt, er glad for jeg ikke er under den religion, der er ingen frihed og man må fandme aldrig gøre noget for sig selv kun allah !!!

 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #9   8. apr 2007
  Du har endnu ikke haft tid nok til at læse det, til at vide om du fatter det.
  Prøv nu, der er vigtigt for din fremtid.


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #10   8. apr 2007
  X, ...
  Det handler ikke om at gå efter individer der er muslimer, de kan være ok.
  Det hander om det tankesæt, og værdier der ligger i islam som ideologi.


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #11   8. apr 2007
  Allan, det er mere vigtigt for din fremtid end du tror, men det opdager du nok.


 • #12   8. apr 2007 15 linier nede og jeg gik død:p sikke en gang ubrugelig smører:P

 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #13   8. apr 2007
  Joh, det er da et rimeligt argument du kommer med der.
  Men hvad med flæskestegsteg til jul, og at du vil kneppe din kæreste med gummi, før i bliver gift.
  Det koster 100 piskeslag, - men ok, det er der jo nogle der der tænder på.


 • #14   8. apr 2007 Steffen kan da sagtens finde noget lidt vigtigere for min fremtid, der er lige dukket en rapport op fra nogle store vejr og fremtids kanoner der siger at hvis vi ikke får styr på vores co2 udslip så får det katastrofale katastrofer her om bare 10 år !!!!

  men ellers kan jeg godt se hvad du mener, men synes stadig ikke det giver mening... Men noget af det forklarer da deres opførsel i Danmark =) (mener selvfølgelig ikke alle muslimer osv, men der er jo nogle slemme som altid...)


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #15   8. apr 2007
  @ Soe
  Hvis det er mængden er tekst der afgør om der er ubrugeligt eller ej, skal du nok ikke gå efter at få en lang uddanelse.


 • #16   8. apr 2007 Som om biblen og dennes ortodokse følgere er et hak bedre...

  Alle ekstremister er knaldperler, uanset religion. Punktum


 • #17   8. apr 2007 Det er surt at allah ikke lige kan skrive den om for dem ??? så den passer til den her tid?

  Koranens bevis på Allahs eksistens
  Homoseksualitet er forkert
  Krigsfrygt er manglende tro
  vinder er dårligere som vidner
  Menstruerende kvinder er urene
  Mænd kan bruge deres koner efter behag
  Mænd har forrang for kvinder
  Af med hånden for tyveri
  Kvinder skal kun arve halvdelen af hvad mænd skal
  Dødsstraf til usømmelige kvinder
  Mænd må straffe ulydige kvinder

  Hmmm øøøøh ja for 1000 år siden??? det er jo sindssygt og blasfemi efter min mening i den her tid vi er i nu.


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #18   8. apr 2007
  @ X
  Det med klimaændringerne er da rigtigt.
  Det er jeg også stærkt bekymret over, men det var ikke emnet for denne tråd.
  Ideologien islam er et overset problem i danmark. Debatten går på invandrerer, og der er mange af dem der er ok, men hvem har egentoig læst koranen, og vurderet hvordan der falder i hak med danske værdier.

  @ Lise. Håber ikke du søger ind som soldat, og bliber fanget af muslimer. Se lige denne muslimske lov:
  Sura 23:6+7+11+12 ”Og de, som vogter deres kønsdrift, undtagen når det drejer sig om deres hustruer eller deres kvindelige krigsfanger, for så skal de ikke dadles. Sådanne er de, som vil arve paradiset…”


 • #19   8. apr 2007 Steffen det var bare et eksempel på at det kunne være værre =)
  F.eks. så slemt at verdenen næsten kan gå under, det gør den jo ikke af


 • #20   8. apr 2007 hov


  af Koranen


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #21   8. apr 2007 Nemlig X
  Men problemet er bare at koranen er åbenbaret til Muhammad, af ærkeenglen gabriel, direkte fra gud, så den er eviggyldid, også i vores tid.


 • #22   8. apr 2007 Øh... Det i siger er at alle muslimer mangler evnen til at fortolke koranen på samme måde som kristne fortolker biblen (hvor homoseksualitet også er slemt og kvinder også er mindre værd)?


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #23   8. apr 2007 Selfølgelig kunne det være værre, men lad os tage fat i balladen før vi er nødt til at bruge midler vi ikke ønsker at bruge.
  Vores demokrati er stækt, og det skal vi bruge til at slå vores værdier fast.
  Det kræver bare at vi ved hvad vi er oppe imod.


 • #24   8. apr 2007 hehe ja men det er bare surt at tiderne ænder sig =) men som du siger eviggyldig (men efter min mening er varer intet for evigt) + (som Nelly furtado synger all good things comes to an end) hehe men hvis den er eviggyldig er den vel eviggyldig for dem der altså tror på den.

 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #25   8. apr 2007
  Søster K
  I biblen er der meget værre ting end det du nævner der, men biblen er skrevet af mennesker og er ikke guds eviggyldige åbenbarede ord. Tjek Mat. 10.34 hvor Jesus befaler at gøre verden kristen ved hjælp af sværet.
  Koranen er guds åbenbarede ord, og som søster tror jeg ikke du ønsker at leve under de regler. Tjek sura 2.224 i øverste post.


 • #26   8. apr 2007 Steffen nu er der jo os en forskel på at side og læse i ens fritid og læse uddanelse!

  Og hvis den der tekst er det største fremtids problem så er du sku en del uviden, og du burde ik gå efter en lang uddanelse


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #27   8. apr 2007
  Kig ud i verden, og se hvordan der er der hvor islam har magt, som det har agt.
  Er der det I ønsker???


 • #28   8. apr 2007 Nej.. men ikke alle muslimer lever slavisk efter bogen.. det var ligesom det der var min pointe, ikke at den ene bog er værre eller bedre end den anden

 • #29   8. apr 2007 Og nej, det er ikke fordi at jeg synes at islam er fantastisk, eller at der ikek er plads til forbedring, men jeg synes sgu at det er for lamt at sidde og hænge så mange mennesker ud fordi der står noget dumt i en bog.

  Det er nu alligevel en uhyr lille andel af *dem* der er ekstremistiske nok til at springe sig selv i luften i allah's navn, hvor det at gå i krig generelt altid har været under religionens faner (bl.a USA som jo ser sig selv som verdens moralske vogter - på kristent baggrund).


 • #30   8. apr 2007 Jeg var ikke klar over at man havde oversat koranen til dansk endnu

 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #31   8. apr 2007
  Soe.
  Jeg har fået min lange uddannelse, før jeg læste dit svar, så jeg klarer mig.
  Hvis du ikke gider at læse tråden, synes jeg heller ikke jeg kan tage dit indlæg alvorligt, for så har du jo ikke sat dig ind i det.
  Jeg vil foreslå at du bare læser hvad andre skriver, eller sætter dig ind i hvad du svarer på, så vi undgår dette uvedkommende ævl.


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #32   8. apr 2007
  Søster.
  Koranen blev oversat til dansk i 1967. Og jeg har studeret den siden 1999, fordi jeg syntes at tonen mod invandrere var urimelig hård.
  Efter at have sat mig grundigt ind i det, forstår jeg at mange invandrere ikke kender islam ordentligt, for de fleste er jo gode mennesker, men selve ideologien er direkte sammenlignelig med nazisme, hvis man læser teksten ordendtigt igennem. Jeg går som sagt ikke efter individer, men den overordnede ideologi.


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #33   8. apr 2007 @ Royale
  Ja, ja har gennemlæst både koranen, og "hadith" som er beretningen om Muhammadts liv.
  Jeg har masser af notater, og citater som jeg kan sende til dig hvis du ønsker det.


 • #34   8. apr 2007 Steffen M

  Hmkay.. Jeg kan sådan set ikke sætte en finger på at du er imod tonen i koranen, for jo den er uddateret og urimelig hård, det var den implicitte islamofobi der generede mig (tænk lidt over hvem der er intolerant - bemærkningen).

  smiley


 • #35   8. apr 2007 Royale S

  Ah.. vel ikke Tao/dao isme?


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #36   8. apr 2007 Royale
  Det var en diskuskusion jeg var ude efter, jeg går ikke ud fra at alle er enige med mig.


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #37   8. apr 2007
  Jeg ser det iike som en filosofi, men som en politisk idologi.
  Hvis man indfører love, og straffer folk for at overtræde dem, er man politiker.
  Ikke præst, eller filosof.


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #38   8. apr 2007 idologi= idelogi sorry.

 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #39   8. apr 2007 Næh, det passede heller ikke, men meningen er der vist.

 • #40   8. apr 2007 Steffen

  der var tale om taoisme som filosofi, ikke islam


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #41   8. apr 2007 Royale, jeg snakker om Islam, der er en lovreligion, som du skal rette dig efter, ellers ender du i evig fortabelse.
  Og hvis du ikke kan vente til efter din død, så kig i første indlæg, eller her:
  Sura 4:105 ”Og bliv ikke slappe i forfølgelsen af det vantro folk. Hvis I lider smerte, så lider de smerte, ligesom I lider smerte. Men I håber fra Allah, hvad de ikke håber. Og Allah er alvidende, alviis.”

  Sura 8:56 ”Sandelig, de værste dyr for Allahs åsyn er dem, der er vantro (utaknemmelige), og som ikke vil tro.”

  Hyggeligt;, ikke


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #42   8. apr 2007
  Taoisme som filosofi, er jeg helt med på.
  Det handler om indre balance, og medfølenhed overfor sine medskabninger.
  Budisme er den eneste regilion i hvis navn der ikke er ført krig, så det er en winner i mine øjne. Venlig sameksistens må være et minimum.


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #43   8. apr 2007 Prøv at læse den igen, - det står der altså.
  Kid på de Islamiske lande, de lever det ud.
  Stening af utro kvinder - dødsstraf for at skifte til anden religion osv.


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #44   8. apr 2007 Lige et læserbrev fra sidste år om Moskeén i Århus:

  Til kamp mod intolerancen.


  Kampen mod intolerancen har alle anstændige mennesker vel sympati for.
  D. 9 november havde Århus byråd arrangeret en demonstration på rådhuspladsen,
  og der deltog mange gode og velmende mennesker.
  Det er dejligt at menneskeheden ( i store træk ) stadig tror på det gode i folk indtil det
  modsatte er bevist. Det er primært derfor vi har det samfund vi har, hvor vi deler magten
  ud til hinanden, i tillid til at alle vil det bedste for alle, og alles interesser skal tilgodeses
  mest muligt, i det omfang det samfundet kan rumme det. Verdenshistorien har vist at
  det er det system der virker bedst, og det er i et frit demokrati, at flest mennesker har
  det godt.

  Et vamt emne i Århus er om samfundet kan rumme en stormoské, med tilhørende
  islamisk kulturcenter.

  Grunden til at det er et varmt emne, er jo nok de mange forskellige forestillinger om
  hvad det skal bruges til.
  En af de ting der vil være centralt, er forkyndelse og udbredelse af koranens tekster, og
  samfundet skal være tolerant og rummeligt nok til at acceptere at mennesker kan dyrke
  den religion de vil. Jeg går ud fra at det er den holdning, der ligger til grund for ovennævnte
  demonstration for tolerance. Jeg er helt ening i den grundholdning, men da jeg for 6 år
  siden begyndte at læse koranen, og andre islamiske skrifter ( primært fordi jeg syntes
  at debatten blev for intolerant ) blev jeg noget rystet, og min sans for rummelighed blev
  virkelig sat på prøve. Islam er jo ikke kun en religion, det er også et komplet sæt regler
  for, hvordan alt her i livet skal håndteres – simpelthen alle livets forhold er reguleret,
  og der er en detalieret beskrivelse af hvordan ens adfærd skal være, - og løsningen på
  alle problemer, uenigheder og konflikter er dikteret på forhånd, hvis man går dybt nok i
  teksterne. Det kan jo også være meget godt for nogle, med faste rammer,
  og ikke for meget slinger i valsen.
  Islam indeholder mange gode værdier, som man anstændigvis må tilslutte sig. Men Islam
  er en lovreligion, og koranen er via ærkeenglen Gabriel dikteret direkte fra Allah til den sidste
  profet. Derfor er den at betragte som komplet, ufejlbarlig og uforanderlig, og man
  kan ikke bare plukke i den, og tage det man synes man kan bruge. Det er alt eller intet.  Koranen er gennemsyret af ” Os mod de vantro ” . Her er lige nogle få citater, ud af over 100 der
  raser mod os vantro:

  Sura 4:105 ”Og bliv ikke slappe i forfølgelsen af det vantro folk………..

  Sura 3:150 ”Og i som tror, hvis I adlyder dem, som er vantro, vil de få jer til at vende om på jeres hæle, og
  så vil I vende om som tabende.”

  Sura 4:57 ”Sandelig, dem der fornægter vore tegn, vil vi snart lade brænde i ilden: hver gang deres hud er
  brændt sprød, vil vi give dem en ny hud, for at de må smage straffen, thi Allah er almægtig, alviis

  Sura 5:52 ”O I som tror, tag ikke jøderne og de kristne til venner. De er hinandens venner. Den af jer, der tager
  dem til venner, er sandelig en af dem. Allah retleder visselig ikke det uretfærdige folk.”
  Sura 8:56 ”Sandelig, de værste dyr for Allahs åsyn er dem, der er vantro (utaknemmelige), og som ikke vil tro.”
  Sura 8:66 ” O Profet, bliv ved med at opildne de troende til (at holde sig rede) til kamp. Hvis der er tyve af jer, som
  er udholdende, så skal de besejre to hundrede, og hvis der er hundrede af jer, så skal de besejre tusind af
  dem, som er vantro, fordi de er et folk, der ikke forstår.
  Sura 25:53 ”Adlyd derfor ikke de vantro, men før ved hjælp af denne (Qur´ran) en stor krig mod dem.”
  ( i fodnoten til det sidste står der ” Den største Djihad Islam kender, er udbredelsen af Qur´anen” )

  ”I Isalm respekters kvinder” siges der.
  Ja, det er også rigtigt, bare de gør hvad der bliver sagt:
  Sura 4:35 ”Mænd er ansvarlige for kvinderne med det, som Allah har udmærket nogle af dem frem for andre, og
  med det, som de giver ud af deres ejendom. Derfor er de retfærdige Kvinder de lydige og de som vogter over
  det usete med Allahs hjælp, men dem fra hvis side I frygter oprør, skal I formane og lade alene i deres senge
  og (hvis disse ting ikke hjælper) straffe. Men hvis de adlyder jer, så søg ingen vej til straf over dem, thi Allah er
  ophøjet, stor.”

  Sura 23:6+7+11+12 ”Og de, som vogter deres kønsdrift, undtagen når det drejer sig om deres hustruer eller
  deres kvindelige krigsfanger, for så skal de ikke dadles. Sådanne er de, som vil arve paradiset…”
  Og så lige tørklædet for en ordens skyld:
  Sura 33:60 ”O profet, sig til dine hustruer og dine døtre og til de troendes kvinder, at de skal trække deres ydre
  kåber tæt sammen om og over sig (når de går ud). Dette er det bedste, så de kan kendes, og så de ikke forulempes.
  Og Allah er tilgivende, barmhjertig.”

  Og jeg er stadig tolerant, - jeg tror på styrken i demokratiet og jeg tror på, at en vis grad af mangfoldighed
  er en berigelse for alle parter.
  Alle mennesker må mene hvad de vil, og være sure og forargede over vores livsstil, men ligefrem at lægge jord
  til at bygge en platform der fremmer udbredelsen af disse livsværdier, og
  dermed intolerancen – der stoppede min rummelighed. Et stort idrætsanlæg vil tiltrække mange idrætsfolk, en
  svømmehal tiltrækker svømmere og en moské tiltrækker folk der finder sit livsgrundlag i koranen.
  Så ingen stormoské i Århus, tak • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #45   8. apr 2007
  Og et andet om hvorfor udviklingen i muslimske lande står stille.

  PRØV AT LÆSE DET IGENNEM, OG TAG STILLING FØR I SABLER DET NED.

  Udvikling eller middelalder

  Ytringsfrihed og retten til kritiske spørgsmål, er en forudsætning for udvikling.

  ”…….. baserer sig direkte på Koranisk åbenbaring, og er derfor efter muslimsk opfattelse dikterede direkte af Gud selv. Og netop derfor er de også evigt gyldige og uforanderlige.”

  Det er et citat fra Abdul Wahid Pedersen, fra et indlæg på Islamisk-Kristent Studiecenters hjemmeside.

  Dette betyder at ethvert kritisk spørgsmål til Koranens tekster, er blasfemi.

  Hvis den islamiske kultur skal opdateres til noget der kan fungere i den moderne verden er der ingen vej uden om. Muslimer er selv nødt til at forholde sig til Islam, på en måde der afspejler en lille smule forbehold til meget kontante leveregler, der er givet dem for ca. 1350 år siden. Man kunne jo starte med den måde koranen er opstået på.

  Over en periode på ca. 20 år fik Muhammed – via ærkeenglen Gabriel – åbenbaret de hellige ord. Nu var Muhammed jo analfabet, så han viderebragte sine åbenbaringer mundligt til sit samfund ( Umma ). Først 200 år senere blev koranen nedskrevet – i flere versioner- og først efter store diskusioner blev det vedtaget hvilken version der skulle gælde. Det er nok ikke en arbejdsgang der ville blive accepteret af nutidens journalister, og muslimer kan med rette spørge sig selv om der ikke skulle være smuttet et komma, eller røget en sætning for lidt eller for meget med. Dette kan de gøre, uden at betvivle profeten, for dybest set er det jo en gruppe lærde mænd, der – 200 år efter han død – har besluttet alle detaljerne, - det er åbenlyst for enhver at så stort et værk ikke kan overleve 200 års mundlig overlevering, fuldstændigt uden ændringer.

  Med dette i baghovedet kunne muslimer jo overveje om alle Koranens påbud og formaninger er helt loyalt gengivet, i forhold til de åbenbaringer Muhammed fik fra Allah.
  Det er der ingen der kan vide, men da Muhammed ifølge Islam var en god og klog mand, kan man spørge om det er muligt at tekster som ” Sura 8:56 ”Sandelig, de værste dyr for Allahs åsyn er dem, der er vantro (utaknemmelige), og som ikke vil tro.” og ” Sura 4:105 ”Og bliv ikke slappe i forfølgelsen af det vantro folk. samt utallige andre vers i Koranen der fordømmer alt der ikke er muslimsk, måske har fået en drejning af dem der skrev dem ned, og Muhammeds oprindelige ord nok var lidt mere fremsynede, så forskellige folkeslag bedre kunne leve i fred med hinanden.
  Hvis ingen stiller spørgsmål, til noget der kan forbedres, bliver intet forbedret og udviklingen er død.
  En anden blokering for udvikling er den næsten fobiagtige seksualmoral. I store dele af den muslimske verden holdes piger inde i hjemmet lige indtil de skal giftes. Nogle kommer lidt i skole, og lærer at læse og skrive, men næsten ingen for mulighed for at mærke verden, og opsamle erfaringer til brug for resten af livet. Familiens ære står på spil, - er hun ikke jomfru på bryllupsnatten er alt fortabt, hun får aldrig en mand, og hele familien har tabt ansigt.
  Det er med denne bagage hun bliver gift, og får hovedansvaret for at opdrage børn der skal begå sig i samfundet. Hun har ikke en jordisk chance for at opdrage dem til andet end det hun kender til, og der er religionen jo nærliggende, så derfor bliver mange børn opdraget efter de samme principper som i middelalderen. Den onde cirkel er sluttet, og udviklingen har ikke en chance.


 • #46   8. apr 2007 Steffen M

  Hvad er det som du vil frem til, og hvad er din mening? (Ikke ment negativt, men jeg er bare ikke helt med. Har læst det du først postede)


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #47   8. apr 2007
  Royale:
  Jeg kan ikke få øje på at USA er ved at udvikle sig til en kommunistisk stat. Det ville være en katastrofe.
  Det jeg mener med vores fremtid, er at vi lige så stille indretter samfundet efter muslimske krav. Moskeér skal bygges, der skal være mad i børnehaver uden svinekød, der må ikke tegnes satiriske tegninger, vi skal pr. automatik udvise respekt for alt fremmed, uden at tage stilling til om det harmonerer med vores egne værdier.
  At vise respekt for en såkaldt religion, der fordømmer os på det groveste, synes jeg er en stor mundfuld, og jeg vil kæmpe imod den form for intolerance og racisme til min dødsdag.


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #48   8. apr 2007 Dr. Echos.
  Jeg vil gerne udbrede kendskabet til Islam som idelogi, således vi hver især kan tage stilling til den stigende og snigende infiltration af islamiske værdier i vores samfund.
  Især forståelsen af at Allah ( Gud ) har åbenbaret koranen som lov for hele menneskeheden, og befalet muslimer at udbrede den over hele verden.
  Skal vi, uden kamp - give dem lov til at det inbefatter Danmark?


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #49   8. apr 2007
  Bemærk at jeg ikke går efter individder. ( jeg har flere venner fra islamiske lande, incl. en svigersøn)
  Der er ideologien der er et stort problem for mig.


 • #50   8. apr 2007 Syntes bestemt ikke vi skal give dem lov til det som koranen inbefatter. Det hører jo slet ikke til i denne del af verdenen. Se hvordan de opfører sig i de muslimske lande, det er jo ikke en måde vi på nogen måde ville opføre os i de vestlige lande.

 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #51   8. apr 2007
  Problemet er bare at ikke ret mange danskere ( eller muslimer for den sags skyld ) ved hvad koranen indbefatter, så derfor bliver vi overrumplet når det lige pludseligt bliver for meget. Den kamp vil jeg gerne tage nu, så vi ikke behøver at blive for grove når virkeligheden melder sig.

  @Royale, ok - måske en anden dag når din pc- energi er større.
  Skriv evt. på steffenmortensen@email.dk så kan vi få en ordentlig snak.


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #52   8. apr 2007
  Logger af nu, men skriv løs - vi fortsætter i morgen.


 • Ben Dover J
  Ben Dover J Tilmeldt:
  apr 2007

  Følger: 1 Emner: 1 Svar: 32
  #53   8. apr 2007
  Royale.
  Du har intet med religion at gøre, og det giver dig friheden.
  Sådan har jeg det også, og mener at alt religion er noget der har sit udspring i den menneskelige fantasi.
  Men hvis de religiøse sniger mere og mere af deres værdier ind i vores hverdag, så giver vi køb på din og min frihed.
  Har du lagt mærke til at det er de religiøse der har mest travlt med hvad andre mennesker begår af fejl? De kristne tror de har patent på tilgivelse og medfølenhed, og muslimerne tror at deres seksualmoral er den eneste gældende, - sammen med alle deres andre tåbeligheder. Det er jo en større skam for en muslimsk familie i Danmark at deres datter får en dansk kæreste, end at deres søn ryger i spjældet for overtrædelse af straffeloven.


 • #54   9. apr 2007 Hvad blev der af den gode gamle oldnordiske tro?

 • suleyman t
  suleyman t Tilmeldt:
  aug 2007

  Følger: 1 Svar: 20
  #55   13. aug 2007 Ben Dover J: hvad fucking er dit problem. skal du være så racistisk..??
  få dig et liv isteden for at give falske fakta om islam og koran.


 • suleyman t
  suleyman t Tilmeldt:
  aug 2007

  Følger: 1 Svar: 20
  #56   13. aug 2007 Ben Dover J: vil gerne vide hvor du har fundet på alt det fra..??

 • Anders U
  Anders U Tilmeldt:
  aug 2007

  Følger: 1 Svar: 5
  #57   28. aug 2007 Det er da i den grad træls læsning.

  Det er ikke noget at sige til at Muslimer = Ufred

  og nej "suleyman" "Ben Dover" er ikke racist.

  Han stiller bare spørgsmål ved de fakta at muslimer ikke
  reviderer deres religion i takt med udviklingen.

  Muslimer lever efter middelalder regler. og der kommer de til
  at forblive indtil de kommer på bedre tanker


Kommentér på:
Det er sjovt at høre dem der taler om

Annonce