{{ getTotalHits() | thousandNumberSeperatorFilter }} resultater Filter
{{group.groupName}}

{{ group.groupName }}

Medlemmer: {{group.memberCount}}
Forside Forum Medlemmer Annoncer {{ group.itemMoreItems }}
420 visninger | Oprettet:

Genopdragelse {{forumTopicSubject}}

Efter mange års debat om emnet tegner der sig nu et flertal udenom regeringen for udvisning af forældre der sender børn på genopdragelse i oprindelseslandet.
S, SF og DF, der står bag forslaget, tvinger derved regeringen til at fremsætte et lovforslag der indeholder denne sanktionsmulighed og iøvrigt overholder internationale regler.
Forslaget påståes at være en S opfindelse, men jeg kan mindes at DF helt tilbage i 2004 var ude med samme forslag.
Heldigvis vågner flere og flere op og indser nødvendigheden af stærke stramninger overfor denne religions tilhængere.
Spændende at se om det radikale LA også dennegang vælger at fritstille sine FT medlemmer i dette spørgsmål.

http://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsflertal-genopdragelsesrejser-skal-koste-foraeldres-opholdstilladelse

Er det iorden at forældre som sender sine børn på genopdragelse, fordi de er blevet for "danske", efterfølgende kan udvises ?
Hvad mener du ?
Kommentarer på:  Genopdragelse
 • #6   10. feb 2018 #4
  Nej Ole - det er dine sammenligninger der er komplet irrelevant.


 • #8   10. feb 2018 #7
  Ole - det har du ret i, det er bare ikke trådens tema.


 • #10   10. feb 2018 #9
  Ole

  Prøv lige at se på de trådemner der er her på siden, som drukner i alt andet.

  Det synes jeg er et dårligt argument for at nu kan alle eftflg. temaer også bare køre derudad med alt muligt uvedkommende til temaet.

  Lad os hellere forsøge at holde temaerne på sporet.


 • #11   10. feb 2018 #2
  Det er lidt svært at læse hvad du mener Ole S.
  Vil du have flere el. færre stramninger ?
  Uanset hvor mange der sendes på genopdragelse er det vel ok at forbyde den mulighed.
  Mener iøvrigt jeg læste tallet 146 registrerede opdragelsesrejser i 2012 el. 14 og jeg tror ikke antallet er faldet siden, snarere omvendt.
  Efter min mening burde muslimske friskoler også forbydes, dels fordi der i flere tilfælde prædikes ekstremisme og dels fordi der snydes med midlerne (elevantal m.m.)
  Kald mig bare forudindtaget, men stort set på alle områder hvor muslimske foreninger modtager off. midler bliver der opdaget svindel og uregelmæssigheder.
  Jeg mener derfor at denne religion skal skal holdes i ekstrem kort snor og defor hilser jeg alle stramninger välkommen


 • #16   10. feb 2018 Jeg er skam ret enig Ole S.
  Risikoen for flere på tålt ophold er skam til stede, men jeg tror at genopdragelsesrejser mest praktiseres af familier der har boet her i flere år og synes at ungerne ikke er muslimske nok.
  Disse familier er derfor ikke omfattet af flygtningekonventionen og kan derfor udvises til deres hjemland som alle andre indvandrere der bryder loven - hvis den bliver vedtaget


 • #17   10. feb 2018 Disse familier er derfor ikke omfattet af flygtningekonventionen og kan derfor udvises til deres hjemland som alle andre indvandrere der bryder loven - hvis den bliver vedtaget


  Nej det er de ikke Cody, men de er beskyttet af menneskerettighedskonventionen.


 • #19   10. feb 2018 Korrekt Anella og derfor skriver jeg også i oplægget at forslaget ikke må stride mod gældende aftaler.
  Mit svar er alene skrevet udfra dette samt at forslaget vedtages


 • #20   10. feb 2018 #18
  Hæ hæ, nej jeg vil da heller ikke håbe at "genopdagelse" bliver nødvendig Claus


 • #21   11. feb 2018 #18
  Hvor er det bare rart Claus se et så skønt billede her tidlig på morgenstunden, det er sandelig to smukke børn, du har.


 • #23   13. feb 2018 Ole S
  Du mener ikke at problemet omkring genopdragelse i hjemlandet er så stort, bla. fordi denne 'genopdragelse' lige så vel kan ske her i privat drevne muslimske skoler.

  Jo, det er et problem når man afsender sine børn til genopdragelse i hjemlandet. Mange af dem bliver korporligt afstraffet, men også tvunget til ægteskaber som de ikke ønsker. Bare een bliver sendt væk, er een for meget. Det skal have en hård konsekvens, hvor hele familien bliver udvist.

  Du nævner også at et forbud mod burka bare er symbol politik. Nej det er ikke så enkelt. Nogle kvinder bliver tvunget til denne tildækning, mens flere andre véd at det nærmest er umuligt at få et job, og udnytter det for at undslå sig for at få et arbejde. • #25   13. feb 2018 Det giver jeg dig ret i Ole, at en løftet pegefinger ikke er nok. • #26   13. feb 2018 Du bør have in'mente at 80% af dansk lovgivning er underlagt fælleseuropæisk EU lovgivning som igen er underlagt samtlige konventioner.
  Når et forslag fødes skal det igennem hele kontrolmøllen før det kan fremlægges til debat og afstemning inden det kan besluttes.
  Hele den mellemliggende periode kan virke symbolsk, men desværre en nødvendighed hvis et lovforslag skal blive en realitet.
  Uden forslag ville vi jo stå i stampe


 • #30   13. feb 2018 Dette er fra DF's hjemmeside og viser at ikke alt er symbolpolitik ole S

  1.Skærpelse af adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse og statsborgerskab.
  2.Stramning af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse
  3. Der er indført midlertidig grænsekontrol med Politi og Hjemmeværn.
  4.Udskydelse af retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse fra et til tre år.
  5.Flygtninge skal betale en større del af deres ophold i Danmark selv.
  6.Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til flygtninge til to år for flygtninge med konventionsstatus og ét år for flygtninge med beskyttelsesstatus.
  7. Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge.
  8. Genindførsel af den lavere starthjælp i stedet for den markant højere kontanthjælp.
  9.Der genindføres gebyrer på familiesammenføringsområdet, og der indføres gebyrbetaling for ansøgning om permanent opholdstilladelse fra flygtninge.
  10.Mulighed for at undersøge, om asylansøgere har medbragte økonomiske midler mhp. dækning af udgifterne til asylansøgerens underhold.
  11.Nedsættelse af de økonomiske ydelser til asylansøgere med 10 procent.
  12. Folketinget har gjort det lettere at retsforfølge personer, der drager i krig imod danske interesser (møntet på Syrienskrigere).
  13.Afskaffelse af asylansøgeres mulighed for at blive indkvarteret i selvstændige og særlige boliger uden for centrene.
  14.Genindførelse af ”integrationspotentialekriteriet” ved udvælgelse af kvoteflygtninge.
  15. Indsatsen i grænseområder øges med henblik på at stoppe illegal indvandring og grænseoverskridende kriminalitet.
  16.Vi har fjernet flygtninges ret til børnepenge fra dag et.
  17.Vi har fjernet flygtninges ret til folkepension fra dag et. Nu skal de optjene retten ligesom alle andre.
  18.Mulighed for at tilbageholde asylansøgere for at fastlægge deres identitet.
  19.Mulighed for at pålægge transportøransvar som led i en udvidet grænsekontrol
  20.Lovhjemmel til at standse tog, bus og færgetrafikken, såfremt presset på grænsen vokser.
  21.Øget adgang til at frihedsberøve afviste asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold indtil de kan hjemsendes.
  22.Udvidet brug af opholds- og meldepligt til udlændinge i udsendelsesposition.
  23.Lovhjemmel til at begrænse adgangen til domstolene for frihedsberøve udlændinge, der opholder sig illegalt i Danmark.
  24.Indførelse af 225 timers reglen.
  25.Loft over kontanthjælpen.
  26.Skærpet tilsyn med muslimske friskoler.
  27. Genoptagelse af beregninger af hvad indvandringen koster.
  28.Begrænsning af muligheden for økonomisk tilskud til retshjælp til udlændinge der klager over danske myndigheders afgørelser på udlændingeområdet til FN-komitéer og til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
  http://www.danskfolkeparti.dk/hvad_har_DF_f%C3%A5et_gennemf%C3%B8rt_p%C3%A5_udl%C3%A6ndingeomr%C3%A5det


 • #31   13. feb 2018 Her er også lidt om genopdragelse, det kan ikke blive mere ondt, hvor jeg bare hader deres Lovreligion og kultur

  https://www.youtube.com/watch?v=pFxJM26UisI


 • #32   13. feb 2018 Jeg mener at der er stor ubalance i vores udlændinge politik.

  Vi beholder på den ene side kriminelle, og uintegrerbare mennesker, grundet konventioner, mens vi på den anden side smider mennesker som virkelig ønsker at gøre en stor indsats ud. Ikke mindst fordi det er nemmere at gøre, men også fordi de ikke brokker sig og skaber problemer på samme måde som 'andre'.

 • #33   13. feb 2018 Øj, den video Jet, ja den var slem.

  Frygtelig trist.


 • #34   13. feb 2018 Cris, det kunne jeg også godt tænke mig at spørge politikerne om, virkeligt godt spørgsmål #32.

 • #36   14. feb 2018 Spørge om det, der står i #32, det er da point, der vil noget.

 • #38   15. feb 2018 FHHH jeg gider ikke tågesnak, hvad snakker du om ??

 • #39   15. feb 2018 I debat kan alle indlæg behandles som spørgsmål, om vi mener det skrevne rigtigt eller forkert.
  Det er korrekt opfattet af Jetset, at mit indlæg lige så godt kunne have haft et spørgsmåls tegn efter sig.
  Lad os nu ikke være ordkløvere, FHHH, det kommer der aldrig noget godt ud af.


Kommentér på:
Genopdragelse