Daniellas verden

Daniellas verden

198visninger 5 svar | 18. jan 2019
eg har i al beskedenhed skrevet len hel del om de tanker, jeg gør mig - mens jeg kan. En skønne dag får jeg selv brug for mere hjælp, end jeg har behov for i dag.

I skrivende stund tænker jeg på de konsekvenser den stadig mere mangelfulde hjælp, de svageste ældre får i dag.
Man hører og læser mangt og meget. Men man skriver for lidt om, hvem der har det overordnede ansvar for tingenes tilstand. Det er naturligvis regering og folketing. 
Der skal spares på finanserne og hvem må lægge økonomi til? De ældre.

Jeg ved ikke hvad man har tænkt sig, når man kan tilbyde en ældre dame 10 minutters rengøring hver 14. dag. Ingen hjemmehjælper kan nå mere end at komme vand i spanden og vride gulvkluden.
Det er eet af punkterne. Man sender 117 forskellige hjemmehjælpere til hjemmene, som bare suser det hele i gennem - og så hen til det næste sted i en helvedes fart. På plejehjemmene skal man være MEGET heldig at få skiftet sin ulækre ble om natten - for vagterne er skåret ned og det går IGEN  ud over beboerne. Maden er heller ikke, hvad den har været - ja der er masser af konsekvenser med så dårlig en tilrettelægning af ældreplejen.

Nu læser jeg også om et antal hjemmehjælpere, som ikke kommer til tiden i hjemmene. Pleje og omsorg er der ganske givet ikke meget tid til. Bad hver 14. dag er vist meget almindeligt - med en tørklud.
Man kan sagtens skose hjemmeplejerne, men var regering, folketing og ledere af de enkelte plejecentre helt på det rene med, at de ældre skal have det godt og ikke svigtes på NOGEN måde, er jeg sikker på, at det gode sindelag ville smitte og spredes blandt det øvrige personale.

Følg og få notifikationer ved næste blogindlæg


Kommentarer på:  Daniellas verden
Kommentér på:
Daniellas verden
x