{{ getTotalHits() | thousandNumberSeperatorFilter }} resultater Filter
{{group.groupName}}

{{ group.groupName }}

Medlemmer: {{group.memberCount}}
Forside Forum Medlemmer Annoncer {{ group.itemMoreItems }}
295 visninger | Oprettet:

Sådan hindres skattely, panamapapirer o.a. {{forumTopicSubject}}

Man kan regne og spekulere på, hvordan man begrænser at penge gemmes af vejen i skattely og dermed unddrages statskassen og samfundet, men lige meget hjælper det, så længe man fører en politik, der gør det muligt at gøre det. Der findes faktisk et virkeligt godt middel imod skattely og skattetænkning – at fordele pengene i befolkningen, således at så få som muligt sidder med en kæmpe formue, som de ikke ved, hvad de skal bruge til.

Det vil sige ordentlige lønninger og overførselsindkomster!! At lade de mennesker, der faktisk gør arbejdet, få en ordentlig løn for deres arbejde, og at lade dem, der ikke længere kan arbejde, få en ordentlig lønerstatning så de kan leve et værdigt liv. Det vil øge efterspørgslen efter varer og dermed sætte mere gang i erhvervslivet.

Dette princip stemmer med en engelsk økonomisk forsker, som hed Keynes (1883 til 1946) og som var en af grundlæggerne af vores kapitalistiske velfærdssamfund og det faktum, at Europa rejse sig efter 2. verdenskrig. https://da.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes

Keynes holdning var, at det er efterspørgslen efter varer, der skaber produktion. Derfor var midlet efter krigen, hvor store dele af Europa var blevet ødelagt, at pumpe flere penge ud i samfundet, og vel at mærke til de lavest lønnede grupper. De penge omsættes til forbrug, og dermed får virksomhederne mere at bestille.

Det neoliberale samfund gør det modsatte – man malker de lavestlønnede grupper endnu mere for penge og øger indkomsten hos de højest lønnede. Undskyldningen er, at så får de rige flere penge at investere i deres virksomhed … men hvorfor skulle de det, hvis der ingen kunder er fordi befolkningen ingen penge har at købe for? Højredrejningen har sat samtlige lande i Europa mere eller mindre økonomisk i stå. Det er ikke godt nok kun at producere varer til de velbjergede, der skal også produceres varer til resten af befolkningen og de skal have penge at købe for.

Lad os få det samfund tilbage, hvor få har for meget og færre for lidt – hvor der er lighed og hvor alle mennesker er lige værdige med samme ret til et liv. Mennesker trives bedst på den måde, og jo flere der trives, jo mere velfungererende bliver samfundet.
Kommentarer på:  Sådan hindres skattely, panamapapirer o.a.
 • #1   8. jan Jeg tror ikke på det vil virke i praksis, som det gør i teori. Alis, grådigheden vil altid gøre at de velhavende vil have mere. Det er jo ikke de små fisk der snyder og laver skattely, det er faktisk dem der i forvejen har god indkomst og formue.
  Teorien er dog god nok, men mennesker vil bare hige efter mere, når de først finder vejen til det. Så jeg tror ikke på at der nogensinde kan lovgives eller kontrolleres så hårdt, så man undgår den slags svig og svindel.
  Når grådigheden får fat, og det gør den jo i mange tilfælde når meget bliver til mere, så accelerer det.
  Jeg tror ikke på at det kan ændres ved politik. Det skal ændres i menneskenes tankegang, egoisme og holdning til at støtte det fælles samfund. Det er i hvert fald min holdning.


 • #2   8. jan Det får dig til at få det til at lyde som den skinbarlige sandhed.

  MEN livet ude i samfundet, på bl.a. private arbejdspladser, har lært mig, at principperne i det beskrevne, er noget "akademisk" nonsens!

  Man har forsøgt i Rusland og Kina, men har overgivet sig!


 • #3   9. jan Claus G # 1

  Man kan ganske rigtigt ikke lovgive sig ud af problemet, i alle tilfælde ikke direkte. Man kan lovgive på en anden måde, nemlig ved at ingen får mulighed for at samle så mange penge sammen, at pengene ender i skattely. Altså ved at fordele pengene i befolkningen.

  Brooke Harrington har skrevet en bog om skatteunddragelse. Hun fik i kraft af sin uddannelse som økonomisk ekspert adgang til formueforvalternes kontorer og dermed til oplysninger som vi andre ikke får, og som anses for hemmelige i det miljø. Hun kalder det en verden hinsides enhver form for kontrol, lov og moral.

  Angående mentalitetsændring så er det en vanskelig og uforudsigelig proces. Det er vanskeligt nok at ændre mentaliteten hos det enkelte menneske, og det er endnu vanskeligere at ændre den hos et helt samfund. Der er mange faktorer, der har indflydelse. Men jeg har nogle forslag, og så har andre måske også nogle:

  1. Skabe mere tryghed i et samfund. Jeg vil tro at det er angst for at blive ladt i stikken der får nogle mennesker til hæmningsløst at rage penge ned i deres egne lommer uden at tænke på dem, der må undvære. Hvis man skaber et socialt sikkerhedsnet så er alle sikre på, at de i alle tilfælde kan overleve en økonomisk nedtur, og så kan de begynde at arbejde sig op igen. Det, den nuværende regering gør, er at skabe social utryghed i den tro at det får folk til at knokle hårdere, og det er en forkert metode. Det gør dem i stedet til egoister, der kæmper for at redde sig selv.
  2. Ophæve klasseforskelle mentalt, d.v.s. forstå at den ludfattige er lige så meget værd som menneske som den hovedrige. At forstå at chefen i et firma bare har nogle andre opgaver end en underordnet, og det hele skal gøres for at firmaet fungerer.
  3. Ophæve konkurrencementaliteten og ret den misforståelse at det får folk til at gøre sig mere umage. Der er da ingen, der kan tænke frit og klart hvis de er bange for at blive nummer sjok. Der er konkurrence alle vegne, selv i diverse TV-udsendelser skal der kåres vindere og tabere. Det skaber utryghed og den opfattelse at nogle mennesker er mere værd end andre.
  4. Afskaf præstationsræs og alle de målinger af hvem der har præsteret mest. Det skaber stress og i sundhedssektoren er det direkte skadeligt for selve den opgave at forbedre menneskers sundhed. Er en læge, der når 5 operationer på en dag en bedre læge end ham eller hende der kun når 3? Det er en af de rigtigt store misforståelser at man har indført industriens metoder i sundhedssektoren.

  Jeg kunne sige meget mere om mentalitetsændring i samfundet og det at opgaverne bliver det vigtigste, ikke hvor mange penge man kan lave, men jeg håber, at der også er andre, der har nogle ideer til bedre menneskelig trivsel og mindre skattesnyderi.


 • #4   9. jan Busman # 2

  Sovjetunionen og Kina var kommunistiske lande, og officielt er Kina det stadig. Kina er en af de stærkeste økonomier i verden.
  Jeg taler om et kapitalistisk samfundssystem og hvordan man får det til at fungere.

  Nu har jeg kun arbejdet i den offentlige sektor, men jeg vil tro, at den forståelse for solidaritet og at hele samfundet skal fungere, den også findes i den private sektor. Jeg har da kendt mennesker, der arbejdede i den private sektor, der havde den samme forståelse for kammeratskab og at hjælpe hinanden.

  Noget af det, der er gået galt, er efter min mening at vi har en regering der entydigt fører politik for den private sektor. Den offentlige sektor er lige så vigtig for at samfundet fungerer, men det forstår man ikke længere på højrefløjen. Det forstod man faktisk engang, så det er ikke umuligt.


 • #5   9. jan Nu krummer mine tæer sig hver gang jeg høre nogen sige rage til sig og fordele deres penge hos befolkningen.

  Hvis ikke man kan rage til sig og opnå profit så gider ingen gøre noget, Nu er det jo ikke alle som har en butik/virksomhed der rager til sig og gemmer penge i skattely, Hvem i alverden vil købe en ting og sælge den til samme pris - ikke en.

  I øvrigt så er der mange tilfælde igennem tiderne hvor personer i den offentlige sektor rager til sig af borgernes penge.

  Afskaf Konkurrence mentaliteten

  Go ide så gider ingen gøre nogen ekstra hvis der ingen gulerod er - heller ikke medarbejdere på gulvet. Det skal nok afsætte nogle minus tal på bundlinjen og så går det jo også ud over profitten og mindre penge i skat.
  >>Den her DDR type regering og styreform hvor alle er lige dur ikke, for selv kommunistiske lande som skulle være lighed - var der slet ikke lighed. Imens man spiste store bøffer, så sad resten af befolkningen og sultede.

  Mange betaler deres skat og det kan da ikke være deres problem at man har en regeringen som ikke har fokus på resten af befolkningen. De har betalt det de skulle og så må regeringen fordele det fornuftigt - så i stedet for hele tiden kaste sig over folk der tjener penge og har råd til ansatte så skulle hele kritikken rettes mod regeringen


 • #6   11. jan Polysl # 5

  Nu krummer mine tæer sig hver gang jeg høre nogen sige rage til sig og fordele deres penge hos befolkningen.”

  Vi har hjemløse, der end ikke har penge til en bolig. Vi har syge, som ikke får den nødvendige behandling, ældre som ikke får den nødvendige pasning, og offentlige institutioner som retsvæsenet og fængsler er beskåret så kraftigt, at vores retssikkerhed efterhånden er alt for usikker.
  Der findes ingen pæn måde at beskrive den situation!

  Hvis ikke man kan rage til sig og opnå profit så gider ingen gøre noget,”

  Hvordan kan en neoliberal regering så satse på, at når de forringer den offentlige service og sundhedssektoren, så er der nok tilstrækkeligt mange, der vil arbejde gratis, til at man undgår de værste ulykker?
  For mange mennesker er arbejde deres livsindhold og deres identitet, og hvis de får den nødvendige løn til at leve rimeligt, så går de ikke højere op i penge. Det havde vi i sin tid fagforeningerne til at sørge for … men deres magt er også kraftigt forringet.
  Så er der ganske rigtigt også de mennesker, der ikke rører en finger, medmindre de får penge for det, men det er umodne mennesker og der er ikke så mange af dem.

  I øvrigt så er der mange tilfælde igennem tiderne hvor personer i den offentlige sektor rager til sig af borgernes penge.

  Der er ikke mange, men der er blevet flere. Det virker bare noget proportionsforvrængende når politikere styrter afsted efter Britta, der skaffede sig 111 mill. af borgernes penge, men de tager det ikke særligt højtideligt at der er personer, der malker samfundet for milliarder af kroner. I øvrigt må politikere ikke blande sig i skyldsspørgsmål!

  Go ide så gider ingen gøre nogen ekstra hvis der ingen gulerod er

  Guleroden skulle meget gerne være resultatet af arbejdet! Det er vigtigt at mennesker arbejder med noget, der interesserer dem, og oplever det som tilfredsstillende at opnå gode resultater.

  ” Imens man spiste store bøffer, så sad resten af befolkningen og sultede.


  Desværre er det sådan at uanset hvilken styreform man vælger, så er der mennesker, der udnytter alt til deres egen fordel. Det er endnu en grund til at vælge en styreform, der fordeler goderne så godt som muligt, og så ingen mangler det nødvendige.

  Mange betaler deres skat og det kan da ikke være deres problem at man har en regeringen som ikke har fokus på resten af befolkningen”

  Vi har demokratisk folkestyre her i landet, og de mennesker, der er fokuseret på at rage til sig vælger de politikere, der gør det lettest muligt for dem. Jeg tror ikke det er så mange som regeringens sammensætning kunne tyde på, for dels har rige mennesker råd til at føre en dyrere valgkamp og betale kommunikationseksperter, der ved hvordan man sælger en varer og snører befolkningen, og dels så er der desværre også mange der på de sociale medier manipulerer og truer befolkningen til at mene det, de får besked på.

  Det er vigtigt at vi får det ægte demokrati tilbage.


Kommentér på:
Sådan hindres skattely, panamapapirer o.a.