{{ getTotalHits() | thousandNumberSeperatorFilter }} resultater Filter
{{group.groupName}}

{{ group.groupName }}

Medlemmer: {{group.memberCount}}
Forside Forum Medlemmer Annoncer {{ group.itemMoreItems }}
Kommentarer på:  Kan man nægte
 • #1   28. dec 2017 Ole S det ved jeg ikke men vil uden et kny give den ud og godt nytår

 • #2   28. dec 2017 Jeg prøver med et modspørgsmål:

  Kan man nægte at få taget en blodprøve fordi alko testen siger at du har overskredet grænsen på 0.5% ?

  Ja det kan man...med magt anvendelse og en dommerkendelse kan politiet udtage en blodprøve - hvordan det forløb så skal foregå ved jeg ikke.

  Kunne det ske i >Danmark som i Frankrig?

  Nej tror jeg ikke for hvis alle nægtede udtag af DNA så har politiet et problem for de kan ikke fastholde alle 500 og mod deres vilje afgive DNA - de kan jo heller ikke anholde alle 500 - det ville jeg godt se i praksis Sikke mange dommerkendelser der skal til som nok vil vare nogle uger inden de er på plads. For hver sag skal behandles individuelt og ikke bare en lang liste som dommeren bare skriver under på.


 • #3   28. dec 2017 Hvis en mulig spritbilist nægter blodprøve, så anholdes du og fremstilles senere for en dommer, som så det bliver så bare efter de 24 timer.

  Og havde vi en sag som Frankrig, så er det nok ikke mange der ville nægte en prøve.


 • #4   28. dec 2017 ole S

  Fint så kan spiritussen jo være fordampet .....ggggg genialt...

  mere af det gode retssystem...

  Hvem gad ikke sidde i en arrest i 24 timer imens alko procenten brændes af - kommer man så i spændetrøje når de med tvang tager en blodprøve?

  Du skriver efter 24 timer - ggg så er du jo blevet løsladt for ingen kan være varetægt fængsel i mere end 24 timer, andet at de så igen efter 24 timer anholder der i døren ved arresten eller får den forlænget men det giver jo igen ingen mening med at forlænge den.


 • #5   28. dec 2017 Ole - artiklen i linket er fra 2014.

 • #6   28. dec 2017 Nu aner jeg ikke om der i Frankrig er andre regler end i DK,
  Men hvis man ikke vil afgive en prøve efter 24 timer, så bliver man fremstillet foe en dommer.

  Jeg har ikke den angst for det danske system, og kan slet ikke få øje på noget med stasi, men ser klart en fordel i vores system, selv om det ikke er perfekt.

  Men jeg ser ikke politiet som min fjende. Og har ikke brug for at lufte min langemand, hvis jeg stoppes af politi, eller indkaldes til møde hos stat eller kommune. • Peter P
  Peter P Tilmeldt:
  feb 2017

  Følger: 3 Følgere: 1 Svar: 58
  #7   28. dec 2017 Det korte svar: Ja, man kan i Danmark godt nægte at afgive en prøve til politiet.


  Det mere uddybende svar:
  I første omgang anmoder politiet om, at relevante personer frivilligt afgiver en spytprøve/mundskrab, som skal anvendes til en DNA-profil.
  Derfor kan en person godt nægte at afgive en prøve.

  Dernæst kan politiet vurdere, om de har en mistanke, der er så stærk, at de kan få en dommer til at afsige en kendelse om, at personen skal afgive en prøve til politiet.

  Hvis politiet beviser/indicier ikke er stærke nok, så vil de formodentlig vælge ikke at indbringe sagen for domstolene, og så vil der ikke ske mere.

  Hvis politiet derimod mener at have så vægtige beviser/indicier, at de vælger at indbringe spørgsmålet for domstolene, så kan en dommer afsige en kendelse om, at personen skal medvirke til at afgive en blodprøve og/eller en spytprøve/mundskrab til brug for en DNA-analyse.
  I sidste ende kan politiet altså få lov til at udtage en prøve under tvang, hvis en dommer har bestemt, at der personen skal afgive en prøve.


 • Peter P
  Peter P Tilmeldt:
  feb 2017

  Følger: 3 Følgere: 1 Svar: 58
  #8   28. dec 2017 #3 - Ole

  Du blander 2 ting sammen her.

  De 24 timer.
  Det er korrekt, at når politiet anholder en person, så skal vedkommende enten løslades eller fremstilles for en dommer med henblik på at få anholdelsen opretholdt i maximalt 3x24 timer eller med henblik på at få personen varetægtsfængslet.
  Senest 24 timer efter anholdelsestidspunktet skal personen altså løslades eller fremstilles for en dommer.
  Hvis politiet ikke kan få fat i en dommer indenfor 24 timer, så skal den anholdte løslades og må ikke anholdes igen for sammen sag, medmindre der kommer nye beviser frem i sagen.

  Hvis der er tale om en sag, hvor beviset risikerer at forsvinde, fx en mistanke om spiritus-/promillekørsel, så skal politiet relativt hurtigt have en blodprøve, som er det endegyldige bevis for, hvor meget alkohol, der er i blodet.
  Nægter en mistænkt at afgive en blodprøve frivilligt, skal politiet vurdere, om der er grundlag for at udtage en blodprøve imod personens ønske - altså under tvang.
  Her spørger politiet anklagemyndighedens jurister til råds, og hvis det vurderes, at sagen er alvorlig nok til, at der skal udtages en blodprøve under tvang, så skal politiet først finde en læge, som er villig til at udtage blodprøven, selv om den mistænkte nægter at medvirke frivilligt.
  Når blodprøven er udtaget under tvang, skal den opbevares i køleskab hos politiet, og politiet skal hurtigst muligt indbringe spørgsmålet om lovligheden af at udtage blodprøven under tvang for domstolene.
  Hvis domstolene giver politiet ret i, at blodprøven er retmæssigt udtaget, selv om den er udtaget imod sigtedes ønske, så sendes blodprøves til Retsmedicinsk Institut til almindelig undersøgelse.

  Hvis domstolene IKKE giver politiet ret i, at det har været i orden at udtage blodprøven under tvang, så kan domstolene også bestemme, at blodprøven skal destrueres.
  Herefter kan mistænkte søge erstatning om uretmæssig tvang.

  En helt tredje mulighed er, at politiet ikke kan finde en læge, som vil udtage en blodprøve imod sigtedes ønske, altså under tvang.
  Hvis dette er helt umuligt, så har politiet ingen anden mulighed end at opgive sagen og løslade den mistænkte.
  Herefter opgives sagen. Dette er sket i enkelte tilfælde.

  Det blev en lang smøre. Undskyld, men det er lidt kompliceret at beskrive alle de forhold, som skal tages i betragtning i disse tilfælde omkring frihedsberøvelse og omkring tvang.


 • #9   7. jan Du kan selvfølgelig nægte det, i udgangspunktet, men der er store konsekvenser ved det mht en mulig retssag. Hvis det er noget du har brug for konkret juridisk klarhed over kan du evt kontakte www.hentpriser.dk , og få deres advokatbistand.

  ...Hvis det 'bare' er fordi du vil undgå en spritdom, så er det klogeste du kan gøre at tage prøven, og straffen, som et mandfolk. No way en spritbillist får lov til bare at stege den ud i arresten, og så hjem igen.


Kommentér på:
Kan man nægte